Viilhall Viilhallist! Telli siit!

Info ja tehniline nõustamine: +372 56 228 063

Ideest Teostuseni

Insenertehnilised teadmised. Iga hoone saab alguse ideest. Viilhalli kontseptsioon on pakkuda viimase detailini läbi mõeldud lahendust. Viilhalli standardhallid tuginevad portaalraamidest kandeskeletil.

 

Portaalraamieelised

steel-building

 • Kiire paigaldus. Viilhalli pakutav portaalraam skelett on kiiresti ja lihtsalt valmistatav ja paigaldatav. Meie insenerid on välja töötanud meetodid, mis võimaldavad Teile sobiva hoone projekteerida maksimaalselt lühikese ajaga. Tootmisprotsess on viidud võimalikult ajaefektiivseks ning paigaldamine toimub loetud päevadega.
 • Põranda pinna võit. Ühtlase ristlõikega postidega ja madala katusekonstruktsiooni kõrgusega tagatakse maksimaalne ilma keskmiste postideta kogu ulatuses kasutatav põrandapind. Konstruktsioon annab hoonele väga laia kasutusala.

 

Orienteeruvajakava


Ajakava on illustreeriv. Keerulisemate lahenduste korral võib pikeneda nii projekteerimise aeg kui ka ehituskestus.

 

Projekteerimisnormidviilhallile

 • Standardid, millele viilhall vastab. Projektid on koostatud vastavalt Eestis ja Euroopas kehtivatele standarditele ja normatiividele. 
 •  

  EVS 811:2012 Hoone ehitusprojekt
  EVS 865-2:2006 Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Põhiprojekti seletuskiri
  EVS EN 1990:2002 Ehituskonstruktsioonide projekteerimise alused
  EVS EN 1991-1-1:2002 Üldkoormused: mahukaalud, omakaalud, kasuskoormused
  EVS EN 1991-1-4:2005+NA:2007 Tuulekoormus
  EVS EN 1991-1-3:2006 Lumekoormus
  EVS EN 1997-1:2005+NA:2006 Geotehniline projekteerimine
  EVS EN 1992-1-1/NA:2007 Raudbetoonkonstruktsioonide projekteerimine. Üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks.
  EVS EN 1992-1-2:2005+NA:2008 Betoonkonstruktsioonide tulepüsivus
  EVS EN 13670:2010 Betoonkonstruktsioonide ehitamine
  EVS 814:2003 Normaalbetooni külmakindlus
  EVS EN 1993-1-1:2006 Teraskonstruktsioonide projekteerimise üldreeglid ja reeglid hoonete projekteerimiseks
  EVS EN 1090-2:2008 Teraskonstruktsioonide valmistamine. Tehnilised nõuded

   

   

  ViiilhalliPartnerid